شرکت‌های تولیدی (ERP)

راهکار نرم افزاری شرکت‌های تولیدی (ERP)

پگاه سیستم با یکپارچگی بالای نرم افزارهای خود و همچنین گستردگی بی‌نظیر سبد محصول خود توانسته است به راهکار جامع ERP ایرانی برای شرکت‌های تولیدی دست یابد.

معرفی راهکار شرکت‌های تولیدی

صنعت فولاد

راهکار نرم افزاری صنعت فولاد

شرکت پگاه سیستم راهکار نرم افزاری مناسب صنعت فولاد را ارائه کرده است که جهت سهولت فرآیند پیچیده تولید فولاد مورد استفاده قرار میگیرد.

معرفی راهکار صنعت فولاد

راهکار پیمانکاری

راهکار نرم افزاری پیمانکاری

پگاه سیستم، با اتکا به سبد محصول گسترده – امکانات منحصر به فرد محصولات خود - تجربه چندین‌ساله در صنعت پیمانکاری، توانسته است راهکار خاصی برای این صنعت رو به رشد ارائه نماید.

معرفی راهکار پیمانکاری

صنعت پخش

راهکار نرم افزاری صنعت پخش

شرکت پگاه سیستم راهکار نرم افزاری جامعی متناسب با نیازهای صنعت پخش ارائه کرده است .

معرفی راهکار صنعت پخش

صنایع نظامی و هوافضا

راهکار نرم افزاری صنایع نظامی و هوافضا

شرکت پگاه سیستم راهکار نرم افزاری جامعی برای صنایع ارائه کرده است که هدف از آن برطرف کردن نیازهای این صنعت است.

معرفی راهکار صنایع نظامی

صنعت سیمان

راهکار نرم افزاری سیمان

شرکت پگاه سیستم راهکار نرم افزاری جامعی برای صنعت سیمان ارائه کرده است که باهدف برطرف نمودن نیازهای این صنعت است.

معرفی راهکار صنعت سیمان

نفت، گاز، پتروشیمی

راهکار نرم افزاری نفت، گاز، پتروشیمی

شرکت پگاه سیستم راهکار نرم افزاری جامع بر اساس نیازهای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ارائه کرده است.

معرفی راهکار نفت، گاز و پتروشیمی

بازرگانی

راهکار نرم افزاری بازرگانی

راهکار شرکت پگاه سیستم برای استفاده در شرکتهای تجاری و بازرگانی، راهکاری نرم‌افزاری است که بصورت یکپارچه با زیر سیستم های فروش در ارتباط هستند.

معرفی راهکار شرکت‌های بازرگانی

همکاری با پگاه سیستم

پگاه سیستم - نمایندگی فروش