• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • چگونه بیندیشیم؟ - دکتر احمد روستا، پدر بازاریابی نوین ایران +

  چگونه بیندیشیم؟ - دکتر احمد روستا، پدر بازاریابی نوین ایران چگونه بیندیشیم؟ - دکتر احمد روستا، پدر بازاریابی نوین ایران؛ سلسله سمینارهای علمی شرکت مهندسی نرم‌افزار پگاه‌سیستم در دانشگاه تهران؛ کلیپ شماره 26 ادامه مطلب
 • ثروت بیل گیتس از کجاست؟ - دکتر ابوالفضل کزازی +

  ثروت بیل گیتس از کجاست؟ - دکتر ابوالفضل کزازی ثروت بیل گیتس از کجاست؟ - دکتر ابوالفضل کزازی؛ سلسله سمینارهای علمی شرکت مهندسی نرم‌افزار پگاه‌سیستم در دانشگاه تهران؛ کلیپ شماره 25 یکشنبه‌ها ادامه مطلب
 • مرفه‌ترین قشر در چین - دکتر ناصر بیک‌زاده مرزبانی +

  مرفه‌ترین قشر در چین - دکتر ناصر بیک‌زاده مرزبانی مرفه‌ترین قشر در چین - دکتر ناصر بیک‌زاده مرزبانی؛ سلسله سمینارهای علمی شرکت مهندسی نرم‌افزار پگاه‌سیستم در دانشگاه تهران؛ کلیپ شماره 24 یکشنبه‌ها ادامه مطلب
 • آیا همه شغل‌ها مذاکره دارد؟ - دکتر مسعود حیدری، پدر مذاکره ایران +

  آیا همه شغل‌ها مذاکره دارد؟ - دکتر مسعود حیدری، پدر مذاکره ایران آیا همه شغل‌ها مذاکره دارد؟ - دکتر مسعود حیدری، پدر مذاکره ایران؛ سلسله سمینارهای علمی شرکت مهندسی نرم‌افزار پگاه‌سیستم در دانشگاه تهران؛ کلیپ ادامه مطلب
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

درخواست بازدیدکننده

درخواست بازدیدکننده

نام(*)

شماره تماس(*)

ایمیل(*)

نام شرکت

درخواست شما(*)

صفحه اصلی