• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • محصولات؛ مشتریان امروز؛ مشتریان فردا - دکتر پرویز درگی +

  محصولات؛ مشتریان امروز؛ مشتریان فردا - دکتر پرویز درگی سلسله سمینارهای علمی شرکت مهندسی نرم افزار پگاه سیستم در دانشگاه تهران کلیپ شماره ادامه مطلب
 • مدیران موفق - دکتر داوود مسگریان حقیقی +

  مدیران موفق - دکتر داوود مسگریان حقیقی سلسله سمینارهای علمی شرکت مهندسی نرم افزار پگاه سیستم در دانشگاه تهران کلیپ شماره 20 یکشنبه ادامه مطلب
 • بهترین زمان ریسک‌کردن در طول زندگی - دکتر کوثرخواه +

  بهترین زمان ریسک‌کردن در طول زندگی - دکتر کوثرخواه سلسله سمینارهای علمی شرکت مهندسی نرم افزار پگاه سیستم در دانشگاه تهران کلیپ شماره ادامه مطلب
 • دید = دیدن نادیدنی‌ها - دکتر احمد روستا، پدر بازاریابی نوین ایران +

  دید = دیدن نادیدنی‌ها - دکتر احمد روستا، پدر بازاریابی نوین ایران سلسله سمینارهای علمی شرکت مهندسی نرم‌افزار پگاه‌سیستم در دانشگاه تهران کلیپ شماره ادامه مطلب
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13

درخواست بازدیدکننده

درخواست بازدیدکننده

نام(*)

شماره تماس(*)

ایمیل(*)

نام شرکت

درخواست شما(*)

صفحه اصلی