• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • دید = دیدن نادیدنی‌ها - دکتر احمد روستا، پدر بازاریابی نوین ایران +

  دید = دیدن نادیدنی‌ها - دکتر احمد روستا، پدر بازاریابی نوین ایران سلسله سمینارهای علمی شرکت مهندسی نرم‌افزار پگاه‌سیستم در دانشگاه تهران کلیپ شماره ادامه مطلب
 • نحوه دست‌یابی به آینده - دکتر ابوالفضل کزازی +

  نحوه دست‌یابی به آینده - دکتر ابوالفضل کزازی سلسله سمینارهای علمی شرکت مهندسی نرم افزار پگاه سیستم در دانشگاه تهران کلیپ شماره 17 ادامه مطلب
 • سال 1394 بر همه شما مبارک +

  سال 1394 بر شما مبارک؛ آرزومندیم در سال پیش رو کسب‌و‌کارتان بر مدار هفت‌سین سربلندی، سرآمدی، سبزاندیشی، سامان‌یافتگی، سازمان حرفه‌ای، سالی نیکو ادامه مطلب
 • در مذاکرات امین باشید - دکتر مسعود حیدری، پدر مذاکره ایران +

  در مذاکرات امین باشید - دکتر مسعود حیدری، پدر مذاکره ایران؛سلسله سمینارهای علمی شرکت مهندسی نرم افزار پگاه سیستم در دانشگاه تهران کلیپ ادامه مطلب
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

درخواست بازدیدکننده

درخواست بازدیدکننده

نام(*)

شماره تماس(*)

ایمیل(*)

نام شرکت

درخواست شما(*)

صفحه اصلی